Biodujų Jėgainė

GreenFarm™ žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo koncepcija. GreenFarm™ klimato ir energetikos sistema naudoja žemės ūkio gamybos atliekas kaip vertingus išteklius energijai gaminti. Energija gaminama ir naudojama vietos ūkyje, o likutinis produktas yra optimizuotas trąšų preparatas, kurį augalai lengviau pasisavina ir taip sumažina maistinių medžiagų išgaravimą į aplinką. Jėgainė žymiai sumažina bendrą ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Pagrindinė naudojama medžiaga šviežias karvių mėšlas. Šviežias mėšlas iš prieduobės yra paduodamas į reaktorių, kuriame jis yra maišomas pastovioje temperatūroje (39-42°C), o anaerobiniai organizmai gamina metano dujas. Suspaustos dujos yra išvalomos, džiovinamos ,išfiltruojama siera ir paduodamos į vidaus degimo variklį bei generatorių gaminame energiją. Po fermentacijos skystas daigestatas bekvapis, pumpuojamas į rezervuarą ar lagūną. Šios Biodujų jėgainės yra pritaikytos vidutiniams ūkiams. Jų galia nuo 15kW iki 105kW.